Innowacja pedagogiczna w klasach I-III

„W świecie małego odkrywcy”

Klasy I-III naszej szkoły są w tym roku objęte programem innowacji pedagogicznej „W świecie małego odkrywcy”. Działanie to ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej, przy jednoczesnym rozbudzeniu chęci poznania praw i zjawisk zachodzących w otaczającej przyrodzie. Istotne jest też to, by zmotywować dzieci do samodzielnego poznawania świata i pokazanie, że nauka to coś więcej niż podręczniki i zeszyty. Uczniowie będą mieli okazję wykonywać eksperymenty w grupach i indywidualnie oraz próbować wyciągać swoje wnioski. Na zajęciach będą używane materiały, które znajdują się w każdym domu. Samodzielne wykonywanie badań będzie dla uczniów ciekawym doświadczeniem i doskonałym pomysłem na to, aby włączyli się w sposób aktywny w proces zdobywania wiedzy. Odpowiedni dobór ćwiczeń uatrakcyjni zajęcia. Ponadto uczniowie poznają dodatkowe zastosowanie materiałów codziennego użytku, dzięki którym poznają tajniki otaczającego ich świata. Korzyścią wprowadzonej innowacji będzie wzrost pewności siebie dla ucznia oraz zwiększenie motywacji do samodzielnego poszerzania wiedzy. Uczniowie będą bardziej świadomi zjawisk występujących w przyrodzie.

klasy pierwsze

klasy drugie

klasy trzecie