„Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”

            Projekt pn.
„Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”
nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0299/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje,
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Zajęcia odbywające się w ramach realizacji projektu:

1. Razem aktywnie w społeczności – chcę nie muszę
uczniowie klasy Ia i Ib sp – Barbara Chancewicz, Teresa Barbara Borowska,
2. Razem odkrywamy świat – chcę nie muszę
uczniowie klasy IIa i IIIa sp – Dorota Kamińska, Zofia Kowalczuk
3. Spotkanie z tradycją na kartce papieru – warsztaty tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych w Muzeum Ziemi Sokólskiej
uczniowie klas I – III sp
4. Klub Miłośników Gier Matematycznych
uczniowie klasy Va – Joanna Chłus
uczniowie klasy VIII – Jarosław Raczkowski
5. Matematomorfoza – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
uczniowie klasy VIa i VIIb – Beata Ejsmont
uczniowie klasy Vb – Joanna Chłus
uczniowie klasy VIIa – Jarosław Raczkowski
6. English on the stage – koło zainteresowań z języka angielskiego
uczniowie klasy IVb – Marta Jóźwik
uczniowie klasy Vb – Katarzyna Chociej
7. Młodzieżowe Studio Filmowe – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – informatyczne
uczniowie klas VI – VIII sp – Beata Ejsmont
8. Roboclub – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje naukowo – matematyczno – techniczne
uczniowie klasy IVa – Jolanta Steckiewicz,
uczniowie klasy VII – Joanna Chłus
9. Organizacja laboratoriów przedmiotowych „W każdym z nas tkwi odkrywca”
uczniowie klas VII – VIII sp i klas III gimnazjum
prowadzący – Jolanta Steckiewicz, Joanna Chłus, Anna Tokarzewska, Maryla Zauliczna
10. Я из Польши, а ты? –  koło zainteresowań z języka rosyjskiego
uczniowie klasy IIIb gimnazjum – Małgorzata Chociej

Wycieczki zorganizowanie w ramach realizacji projektu

Wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego – 23 maja 2019 r.

W dniu 23 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce brali udział w wycieczce do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i poznania przyrody. W wycieczce zorganizowanej w ramach projektu realizowanego przez Gminę Sokółka projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz starszych klas szkoły podstawowej. Opiekunami wycieczki byli: p. M. Zauliczna, p. A. Tokarzewska i ks.T. Mnich. Zajęcia odbyły się zarówno w ciekawych miejscach w parku jak i w odpowiednio do tego celu przygotowanym ośrodku – Centrum Edukacji i Zarządzania im. Prof. Adama Pałczyńskiego w Osowcu – Twierdzy. Zajęciom towarzyszyło dużo dobrej zabawy i przede wszystkim fachowa opieka profesjonalnie przygotowanej kadry.
Uczestnicy poznali różnorodność i bogactwo ptasiego świata Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz sposoby ochrony miejsc ich występowania. Za pomocą lornetek obserwowali ptaki wodno-błotne i drapieżne typowe dla Bagien Biebrzańskich. Dużo emocji było przy poznawaniu wybranych roślin i zwierząt wodnych, ich odławianiu i badaniu pod mikroskopem. Ułatwiło to zrozumienie zależności pokarmowych w rzece (łańcuch pokarmowy) oraz znaczenia i ochrony wód Biebrzy.
Po trudach praktycznego zdobywania wiedzy w terenie uczniowie mieli okazję zregenerować siły przy ognisku.
Wyjazdowi towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i dobry humor uczestników.

Wycieczka do Torunia 16 – 17 maja 2019 r.

W dniach 16-17 maja 2019 r. uczniowie klasy Va,  Vb, VIIa i VIIIa pojechali na wycieczkę do Torunia. Wyjazd zorganizowano dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce w ramach realizowanego przez Gminę Sokółka projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyjeździe wzięło udział 18 uczniów, w tym 13 dziewczynek i 4 chłopców. Dzieciom zapewniono transport z firmy przewoźniczej MPJ z Sokółki. 16 maja uczniowie zwiedzili Planetarium i wystawę interaktywną Geodium, a kolejnego dnia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wyjazd był udany, dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń.

Opiekunowie grupy: Jarosław Raczkowski i Radosław Kacunel

Wycieczka do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego w Białymstoku – 11 marca 2019 r.

Dnia 11 marca 2019 r. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjalnej, w ramach realizacji zadań projektu „Nowa jakość edukacji…”, wzięli udział w wycieczce do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku. Z zainteresowaniem obejrzeli wystawę poświęconą Antarktydzie i Arktyce, podziwiali eksponaty ptaków i ssaków oraz akwaria i terrarium z żywymi wężami, pająkami, jaszczurkami i żółwiami. Tą niezapomnianą lekcję przyrody przeprowadzili pracownicy naukowi Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Uczniowie mieli też szansę zwiedzenia Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, który urodził się w Białymstoku.

W Operze i Filharmonii Podlaskiej – 17 stycznia 2019 r.

Dnia 17 stycznia 2019 r. uczniowie klasy IIa i IIIa, w ramach realizacji zadań projektu „Nowa jakość edukacji…”, obejrzeli w Operze i Filharmonii Podlaskiej muzyczną opowieść pt. „Brzydki Kaczorek” Jest to uwspółcześniona historia oparta na motywach baśni „Brzydkie kaczątko”. Spektakl dotyka problemu odmienności i związanej z nią samotności. Ukazuje brak tolerancji zakorzeniony zarówno w języku, jak i w sposobie myślenia. Uczy, że „inny” nie znaczy gorszy. Bez względu na to skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy powinno być miejsce na tolerancję, akceptację, szacunek dla inności, przyjaźń i miłość. Znaczenie tych słów pięknie tłumaczy „Brzydki Kaczorek mówiąc, że nieważne jest to jak wyglądamy, czy skąd pochodzimy, ale to, co każdy z nas ma w sercu. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie z występującymi w nim aktorami.

W Białostockim Teatrze Lalek – 9 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 r. uczniowie z klas I-III naszej szkoły byli na wycieczce w Białostockim Teatrze Lalek na sztuce „Pinokio”. Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadań projektu „Nowa jakość edukacji…”. To niezwykłe przedstawienie powstało w wyniku koprodukcji Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku i Białostockiego Teatru Lalek. Spektakl skierowany do najmłodszej widowni zawierał liczne atrakcje – różnego rodzaju lalki, przebojowe piosenki, świetną grę aktorów oraz kwintet smyczkowy na żywo. Aktorzy BTL wystąpili w towarzystwie muzyków z OiFP, co niezwykle uatrakcyjniło widowisko. Dzieci bardzo przeżywały perypetie słynnego drewnianego pajacyka. Wszystkich zaciekawiły niesamowite dzieje trochę niemądrej i łatwowiernej marionetki, a dobre zakończenie bajki stanowiło jednocześnie życzliwy i ponadczasowy morał. Miejmy nadzieję, że kiedy nasi uczniowie dorosną, to z przyjemnością samodzielnie przeczytają powieść Carlo Collodiego, która tak niezwykle zaprezentowała się dziś na deskach BTL. Po skończonym przedstawieniu odbyło się spotkanie z aktorami.

Przed obejrzeniem spektaklu dzieci miały możliwość zwiedzenia Piwnicy Lalek. Mogły z bliska zobaczyć lalki, maski, rozmaite teatralne rekwizyty, kostiumy pochodzące z przedstawień teatralnych BTL. Najstarsze lalki pochodzą z lat sześćdziesiątych XX w.

 

Królewna Śnieżka – 5 grudnia 2018 r.

5 grudnia 2018 r. dzieci z klas początkowych były na wycieczce w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku na sztuce „Królewna Śnieżka”. Ta jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych bajek jest nieodłączną częścią dzieciństwa i mimo upływu czasu nie traci na aktualności. Bajka uczy, że warto być dobrym i pomocnym wobec innych i że takie uczucia jak miłość i przyjaźń potrafią zwyciężyć zło. Losy dobrej Śnieżki, poczciwych krasnali i dzielnego księcia dostarczyły młodym widzom wielu wzruszeń i emocji. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Sokółka”.