Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2021/22:

Przewodniczący: Joanna Normantowicz
Skarbnik: Elżbieta Borowik
Sekretarz: Barbara Jelska
Członkowie:
Paulina Leosz
Anna Olechno
Urszula Szydłowska
Anna Bogusławska
Agnieszka Lubecka
Anna Klim
Magdalena Domin
Anna Musiaka
Sylwia Niewiarowska
Aleksander Pruszyński
Ewa Kuklicz

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2020/21 w kwocie:
40 zł, jeżeli do naszej szkoły uczęszcza jedno dziecko.
W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł, natomiast na trzecie dziecko składka wynosi 20, kolejne są zwolnione z opłat.

Pieniądze należy wpłacać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce.

Dane do przelewu:

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce
16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 2
NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

nr rachunku: 24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

* W przypadku gdy rodzic nie obsługuje bankowości elektronicznej, możliwa jest wpłata gotówką w sekretariacie szkoły.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2020/21:

Przewodniczący: Izabela Parchanowicz
Skarbnik: Joanna Normantowicz
Sekretarz: Edyta Poczobutt Odlanicka

Członkowie:
Barbara Jelska
Urszula Szydłowska
Elżbieta Borowik
Anna Bogusławska
Katarzyna Leosz
Aneta Brzosko
Magdalena Domin
Anna Musiaka
Małgorzata Dargiewicz
Katarzyna Maliszewska
Ewa Kuklicz

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2020/21 w kwocie:
40 zł, jeżeli do naszej szkoły uczęszcza jedno dziecko.
W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł, natomiast na trzecie dziecko składka wynosi 20, kolejne są zwolnione z opłat.

Pieniądze należy wpłacać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce.

Dane do przelewu:

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce
16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 2
NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

nr rachunku: 24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

* W przypadku gdy rodzic nie obsługuje bankowości elektronicznej, możliwa jest wpłata gotówką w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2019/20:

Przewodniczący: Izabela Parchanowicz
Skarbnik: Joanna Normantowicz
Sekretarz: Edyta Poczobutt Odlanicka

Członkowie:

Elżbieta Borowik
Anna Bogusławska
Joanna Dzienis
Aneta Brzosko
Joanna Małoń
Anna Musiaka
Anna Klim
Edyta Doroszko
Magdalena Szydłowska
Joanna Normantowicz
Izabela Parchanowicz
Edyta Poczobutt Odlanicka
Urszula Piskurewicz

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2018/19:

Przewodniczący: Izabela Parchanowicz
Skarbnik: Joanna Normantowicz
Sekretarz: Edyta Poczobutt Odlanicka
Członkowie:
Joanna Dzienis
Ewa Trochim
Joanna Małoń
Katarzyna Maliszewska
Brygida Szewczuk
Iwona Borys
Elżbieta Białobłocka
Sylwia Wróblewska
Anna Trembowska
Marzena Paszko
Marzena Miron

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2018/19 w kwocie:
40 zł, jeżeli do naszej szkoły uczęszcza jedno dziecko.
W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł, natomiast na trzecie dziecko składka wynosi 20, kolejne są zwolnione z opłat.

Pieniądze należy wpłacać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce.

Dane do przelewu:

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce
16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 2
NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

nr rachunku: 24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

* W przypadku gdy rodzic nie obsługuje bankowości elektronicznej, możliwa jest wpłata gotówką w sekretariacie szkoły.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2017/18:

Przewodniczący: p. Izabela Parchanowicz
Skarbnik: p. Joanna Normantowicz
Sekretarz: p. Edyta Poczobutt Odlanicka

Członkowie:
Monika Mróz
Sylwia Szydłowska
Marzena Paszko
Adam Chłus
Ewa Kuklicz
Katarzyna Szymańska
Aneta Brzosko
Katarzyna Maliszewska
Joanna Małoń

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2017/18 w kwocie: pierwsze dziecko –  40 zł, drugie – 30 zł, trzecie – 20 zł, kolejne są zwolnione z opłat.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe Rady:
24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

DO POBRANIA: Regulamin Rady Rodziców

Drodzy Rodzice!
Zapraszam Państwa do współpracy ze szkołą. Oczekiwania, propozycje, inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem podanego niżej adresu poczty elektronicznej:
sp3sokolka@gmail.com
Z poważaniem –Anna Andrzejewska, dyrektor SP 3 w Sokółce

Spotkania z Rodzicami – 6,7,8 lutego 2018 r.

W dniach 6, 7 i 8 lutego w naszej szkole odbyły się spotkania z rodzicami.
6 lutego z rodzicami swoich uczniów spotkali się wychowawcy kl. I-III. Z prelekcją do rodziców wystąpiła psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sokółce p. Anna Sawicka, która omówiła problem trudnych zachowań dzieci w szkole i w domu.
7 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV-VII. Na zebraniu ogólnym z rodzicami spotkała policjantka Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sokółce, która przedstawiła zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zachęcała rodziców do dbania o bezpieczeństwo swoich dzieci online. Przedstawiła broszury, które będą dostępne w gabinecie pedagoga i psychologa i zachęciła rodziców do korzystania z materiałów informacyjnych umieszczonych na stronie internetowej pod adresem saferinternet.pl
Podczas spotkania zachęcała również rodziców do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzia służącego do informowania Policji o zdarzeniach uciążliwych społecznie, którego wykorzystanie ma realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu.
8 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów kl. II i III gimnazjum. Na spotkaniu ogólnym dyrektor szkoły p. Anna Andrzejewska zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania szkolnych regulaminów i obowiązujących procedur oraz omówiła działania mające na celu zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży. Rodzicom uczniów klas trzecich gimnazjum zostały przedstawione informacje związane z przeprowadzeniem egzaminów gimnazjalnych.
Podczas wszystkich spotkań po części ogólnej odbyły się spotkania rodziców z wychowawcą.

Rozliczenia

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016 – 2017