Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2023/24:

Przewodniczący: Joanna Normantowicz
Skarbnik: Elżbieta Borowik
Sekretarz: Barbara Jelska

Członkowie:
1a – Urszula Kirpsza-Babynko
1b – Magdalena Grasewicz
2a – Elżbieta Borowik
2b – Joanna Bruzgo
3a – Paulina Leosz
3b – Katarzyna Szomko
4a – Sylwia Żurawska
4b – Urszula Szydłowska
5a – Joanna Normantowicz
5b – Aneta Onoszko
6a – Agnieszka Lubecka
6b – Joanna Kozłowska
7a – Barbara Jelska
8a – Katarzyna Maliszewska

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2022/23:

Przewodniczący: Joanna Normantowicz
Skarbnik: Elżbieta Borowik
Sekretarz: Barbara Jelska
Członkowie:
Paulina Leosz
Anna Olechno
Urszula Szydłowska
Anna Bogusławska
Agnieszka Lubecka
Anna Klim
Magdalena Domin
Anna Musiaka
Sylwia Niewiarowska
Aleksander Pruszyński
Ewa Kuklicz

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2022/23 w kwocie:
40 zł, jeżeli do naszej szkoły uczęszcza jedno dziecko.
W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł, natomiast na trzecie dziecko składka wynosi 20, kolejne są zwolnione z opłat.

Pieniądze należy wpłacać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce.

Dane do przelewu:

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce
16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 2
NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

nr rachunku: 24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

* W przypadku gdy rodzic nie obsługuje bankowości elektronicznej, możliwa jest wpłata gotówką w sekretariacie szkoły.

 

DO POBRANIA: Regulamin Rady Rodziców

Drodzy Rodzice!
Zapraszam Państwa do współpracy ze szkołą. Oczekiwania, propozycje, inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem podanego niżej adresu poczty elektronicznej:
sp3sokolka@gmail.com
Z poważaniem –Anna Andrzejewska, dyrektor SP 3 w Sokółce