Program rządowy „Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu odbywają się w każdej klasie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

klasa 1a

klasa 1b

klasa 2a

klasa 2b

klasa 3a

klasa 3b

klasa 4a

klasa 4b

klasa 5a

klasa 5b

klasa 6a

klasa 7a

klasa 8a

klasa 8b