Grupa gimnastyczno – taneczna

Grupa gimnastyczno-taneczna

W związku z dużym zainteresowaniem dziewcząt gimnastyką i tańcem w roku 2012, w naszej szkole, została utworzona grupa gimnastyczno-taneczna i co roku prowadzimy nabory do grupy. Zajęcia prowadzone są na szkolnej sali gimnastycznej. Pomieszczenie to spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada odpowiednie oświetlenie, ćwiczenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zajęcia skierowane są głównie do dziewcząt klas podstawowych. Do grupy gimnastyczno-tanecznej kwalifikowani są uczniowie charakteryzujący się bardzo dobrym stanem zdrowia, odpowiedzialni, sprawni fizycznie oraz posiadający zgodę rodziców.
Proces nauczania najefektywniej przebiega w małych grupach dlatego stworzyliśmy dwie – jedna młodsza – dzieci klas IV, oraz grupa starsza – dzieci, młodzież klas starszych. Szkolenie gimnastyczne realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych (2 godziny tygodniowo). Nauczanie obejmuje dwa etapy szkolenia: etap pierwszy- początkowy- nauka podstawowych kroków tanecznych, praca w grupie; etap drugi – doskonalenie poznanych elemntów, tworzenie piramid, łączenie ćwiczeń gimnastycznych w układy ćwiczeń. Każdy etap składa się z dwóch semestrów, w trakcie których uczniowie demonstrują swoje umiejętności na różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Zwracamy bardzo dużą uwagę na to w jaki sposób uczniowie ze sobą współpracują, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Szkolenie zaczęliśmy od zapoznania młodzieży z przepisami bezpieczeństwa podczas zajęć gimnastycznych oraz z regulaminem sali gimnastycznej. Omówiliśmy techniki przygotowania organizmu do wytężonego wysiłku, sposoby asekuracji przy ćwiczeniach i samoasekuracji.W pierwszym etapie zwróciliśmy ogromną uwagę na dokładne wykonywanie podstawowych kroków przesównych, ćwiczenia w grupach kilkuosobowych, doskonaliliśmy pracę w grupie, by jednocześnie- równo wykonywać poszczególne kroki układu. Zwracaliśmy ogromną uwagę na koordynację wzrokowo-uchową w czasie ćwiczeń oraz na poruszanie się w przestrzeni.
Starsza grupa pracowała nad wzmocnieniem mięśni na tyle, by móc wykonywać trudniejsze elementy jak podnoszenia, piramidy, wykonywanie dłuższych ciągów ćwiczeń z dźwignięciem, przeskokiem i obrotem. Uczylismy się przejść i przemieszczeń względem siebie na polu koła, kwadratu. Uczyliśmy się szybkiej zmiany kierunku ćwiczenia oraz pozycji ciała względem podłoża.
Nieodzowną rolę w pracy z dziećmi odgrywa sfera wychowawcza uczy bowiem dyscypliny i odpowiedzialności, precyzji i dokładności, ostrożności w czasie wykonywania różnego rodzaju akrobacji, bez tych cech nie można liczyć na osiągnięcia nawet u bardzo zdolnych uczniów. Wymagamy, aby uczniowie byli świadomi swego uczestnictwa w zajęciach, aby ambitnie dążyli do osiągania celów, poprzez zdyscyplinowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.
W ramach zajęć podnosimy sprawność fizyczną uczniów poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy z użyciem różnych przyborów(piłek, ciężarków, materacy, itp). Szczególną uwagę poświęcamy sile mięśni rąk, obręczy barkowej i nóg ponieważ mają one największy wpływ na technikę i jakość wykonywanych ćwiczeń gimnastycznych. Dokonujemy bieżącej ewaluacji, poprzez comiesięczne sprawdziany w postaci krótkich układów gimnastycznych , z wyorzystanik kroków i elementów systematycznie poznawanych co pozwala określić poziom umiejętności.
Dzieci, uczestniczące w zajęciach gimnastyczno-tanecznych, korzystnie zmieniają się, cechuje je powaga i opanowanie, umiejętność pracy w grupie.

Zajęcia gimnastyczno-taneczne:

uczą współpracy w grupie,
rozwijają sprawność fizyczną,
uczą odpowiedzialności za siebie i innych,
kształtuje i wzmacnia psychikę,
uczy zdyscyplinowania,
daje wiele satysfakcji poprzez udział w zajęciach i pokazach,
uczy umiejętności ponoszenia porażek,
uczy wytrwałości w dążeniu do celu.