Dyrekcja

 

Dyrektor – mgr Katarzyna Chociej

 

Wicedyrektor – mgr Anna Andrzejewska