Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Najważniejszym celem pracy psychologa i pedagoga szkolnego jest zapewnienie opieki   potrzebującym uczniom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania, a także rozwiązywania różnych problemów.

Psycholog i pedagog zapraszają wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na konsultacje indywidualne i grupowe do gabinetu na parterze przy sali gimnastycznej.
Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać telefonicznie: 857119252 lub 85 7112484.

Pedagog szkolny: mgr Jolanta Dąbrowska
Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.50 – 14.30
Wtorek: 11.30 – 15.50
Środa: 8.00 – 14.10
Czwartek: 11.30 – 13.40
Piątek: 8.00 – 8.45, 9.45 -13.00

Psycholog szkolny: mgr Alina Jakimiec
Godziny pracy:

Wtorek: 7.40- 12.40
Czwartek: 7.40 – 11.40
Piątek: 11.30 – 13.30

 

DO POBRANIA: Moje dziecko w przedszkolu i szkole – informacje dla Rodziców

Więcej informacji i porad znajduje się w zakładce „Strefa Rodziców”.