Youngster- angielski twoją szansą

 

logo1logo-efrwp1

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowany jest program Youngster, w którym udział bierze 15 uczniów klasy IIIa i IIIb z naszej szkoły. Podczas tych zajęć uczymy się języka angielskiego w bardzo ciekawy sposób. Śpiewamy piosenki, urządzamy pokazy, prezentacje, oglądamy filmy i poznajemy sławnych ludzi ze współczesnego świata (choć raczej z czytanych tekstów i oglądanych filmów 🙂 – a nie w rzeczywistości).
Na zajęcia uczęszczają:
1. Erwin Szumiński
2. Piotr Jacewicz
3. Ewa Matuszkiewicz
4. Filip Bakun
5. Hubert Kieda
6. Artur Lingo
7. Anna Wróblewska
8. Julia Piktel
9. Jakub Chłus
10. Karolina Kułakowska
11. Angelika Gut
12. Wiktoria Żuk
13. Milena Bołtko
14. Kinga Rabiczko
15. Agnieszka Horczak

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.
Program Youngster jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas III szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich, w tym zwłaszcza do uczniów pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w miastach, kończących się maturą.
Zajęcia w ramach Programu Youngster to przeciwieństwo zajęć dydaktycznych. Przede wszystkim zabronione jest w nim robienie klasówek, odpytywanie, zadawanie prac domowych, stawianie ocen, a więc wszystkich tych elementów, które w szkole służą zazwyczaj do dyscyplinowania uczniów i ich szeregowania. W tym programie nie ma przysłowiowego kija, jest tylko marchewka. Youngster to zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów, a więc dla tych, którzy świadomie podejmują decyzję o uczestniczeniu w programie, a nie dla wszystkich uczniów.
Program jest finansowany ze środków własnych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Na jego koszty składają się m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, zakup podręczników dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, organizacja szkolenia metodycznego, nagrody i wyróżnienia w konkursach, sprawdzenie testów plasujących i postępu oraz stosowne certyfikaty dla uczniów. Gminy są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, zorganizowania dowozu uczniom po zajęciach oraz finansowania części kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczycieli oraz ich dojazdu na szkolenie. Wydawnictwo Macmillan zapewnia dostawę podręczników do szkół, opracowanie testów oraz pomoc merytoryczną i dydaktyczną.

logo1