Przyjaciel szkoły

„Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja pięknych celów i zamierzeń. Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże uczniom w ich rozwoju”

„Przyjaciel Szkoły” to honorowy tytuł, który w ZSO przyznawany jest od dwóch lat. Mogą uzyskać go osoby prywatne, firmy, instytucje lub organizacje przyczyniające się do rozwoju naszej placówki poprzez pomoc materialną i finansową, wspieranie działań oraz promowanie  nas w środowisku lokalnym. Z propozycją nadania tytułu może wystąpić pani dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie lub rodzice. Akt nominacji potwierdza pamiątkowy dyplom, wręczany w trakcie ważnych szkolnych uroczystości przez dyrektora ZSO. Przyjaciółmi szkoły jest pani burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz pan burmistrz Adam Kowalczuk. Jako że pan i pani burmistrz otwierali listę przyjaciół, dostali do wykonania zadanie: wypicie soku z cytryny z uśmiechem na twarzy, będącym wspaniałym dodatkiem do protektorskiej życzliwości. Mamy nadzieję, że przyjaciół ZSO będzie przybywać.

Przyjaciele naszej szkoły

p. Burmistrz Ewa Kulikowska

p. Burmistrz Adam Kowalczuk