Mały Mistrz

maly_mistrz

Od 1 września 2014 roku uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, w ramach zajęć ruchowych edukacji wczesnoszkolnej,  rozpoczęli realizację ogólnopolskiego programu ,,Mały Mistrz” .

Głównym założeniem programu jest popularyzowanie aktywności fizycznej dzieci klas młodszych, podnoszenie ich sprawności, kształtowanie odpowiednich nawyków oraz postaw sportowych. Program, opierający się na współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wychowania fizycznego, w kolejnych latach szkolnych ma objąć wszystkie klasy młodsze.

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. W każdym bloku uczeń ma możliwość opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

 Minitest sprawności fizycznej

Uczniowie klasy I a i Ib wykonali próby sprawności fizycznej:
1. zwis na drążku

2. bieg 10 x 5 m

3. marszobieg na 600 m

Przed rozpoczęciem testu każdy uczeń został zapoznany z techniką wykonania zadania.  W czasie wykonywania zadań uczniowie byli bardzo zaangażowani,  starali się, by zdobyć jak najlepszy wynik. Następny test pod zostanie przeprowadzony pod koniec roku szkolnego.

Mały tancerz

Październik był miesiącem w którym uczniowie ćwiczyli kroki „Krakowiaka”. Odznakę „Małego Tancerza” otrzymali wszyscy uczniowie ponieważ każdy z nich ma za sobą dwa oficjalne występy. Po raz pierwszy swoje umiejętności pokazali rodzicom podczas uroczystości Pasowania na Ucznia. Otrzymali  też gromkie brawa od starszych kolegów po występie na akademii z okazji Święta Niepodległości.

Akrobatyka. Ćwiczenia kształtujące zwinność i równowagę – ćwiczenia na materacach i ławeczkach gimnastycznych.

 

Lekkoatletyka. Biegi na krótkich dystansach ze startu wysokiego, biegi sztafetowe – rywalizacja w rzędach.

Lekkoatletyka – próby szybkości, skoczności, celności – zdobywanie odznaki Lekkoatlety.

Uczniowie  z odznaką Lekkoatlety wzięli udział w Zimowej Międzyszkolnej Olimpijce Sportowej.

Piłka ręczna. Zabawy i gry z piłką.

Piłka ręczna. Próby kozłowania, chwytów i rzutów do celu. Zdobywanie odznaki Piłkarz – Piłka Ręczna

Piłka koszykowa