XVII Międzyszkolna Olimpijka o tytuł Burmistrza Sokółki

XVII Międzyszkolna Olimpijka o tytuł Burmistrza Sokółki – 6 czerwca 2023 r.

W dniu 6 czerwca w Szkole Podstawowej nr w Sokółce odbyła się XVII Międzyszkolna Olimpijka o tytuł Burmistrza Sokółki, otwierająca tegoroczne Dni Sokółki. Do zawodów zgłosiły się dzieci z klas I-III sokólskich podstawówek oraz Szkoła Podstawowa w Boguszach i Kamionce Starej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Sokółki pan Adam Kowalczuk oraz dyrektor OSiR-u pan Piotr Rygasiewicz. Zawody tradycyjnie odbywały się pod patronatem Burmistrza Sokółki. Uczestników Olimpijki oraz gości przywitała pani dyrektor Anna Andrzejewska, po czym głos zabrał pan Kowalczuk, m.in. wspominając czasy, kiedy w tutejszej placówce z inicjatywy nauczycieli klas początkowych odbył się pierwszy taki turniej. Na początku, dla wprowadzenia miłej i radosnej atmosfery, wystąpiły dziewczynki z grupy tanecznej „Rytm” z klas drugich i trzecich, z dynamicznym układem choreograficznym do piosenki „Sofia”. Dzieci, jak co roku, startowały w poszczególnych kategoriach wiekowych, łącznie w pięciu konkurencjach. Sędzią głównym był pan Andrzej Ignatowicz, a wspomagała go nauczycielka wf-u pani Elżbieta Król. Młodym sportowcom kibicowali koledzy, rodzice oraz pracownicy szkoły. Oto jak przedstawiają się wyniki rywalizacji:
W kategorii klas pierwszych:
I miejsce: SP 1 w Sokółce
II miejsce: SP 3 w Sokółce
III miejsce: SP 2 w Sokółce
IV miejsce: SP w Starej Kamionce
W kategorii klas drugich:
I miejsce: SP 3 w Sokółce
II miejsce: SP 1 w Sokółce
III miejsce: SP 2 w Sokółce
IV miejsce: SP w Boguszach
V miejsce: SP w Starej Kamionce
W kategorii klas trzecich:
I miejsce: SP 1 w Sokółce
II miejsce: SP 2 w Sokółce
III miejsce: SP 3 w Sokółce
IV miejsce: SP w Starej Kamionce
Uczniowie w nagrodę otrzymali dyplomy, pamiątkowe puchary oraz słodycze. Fundatorami nagród są Burmistrz Sokółki pani Ewa Kulikowska, Sokólski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Podlaska Spółdzielnia Spożywców Jaskółka. Patronowi zawodów i fundatorom dziękujemy za wsparcie.

ZOBACZ ZDJĘCIA: Olimpijka 2023

ZOBACZ FILM: Taniec