Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.

W dniu 03.05. 2024 obchodziliśmy kolejną już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku minęły 233 lata od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY!
3 Maja. Ta data jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić uczniom rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna i Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych przez młodzież.
Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Została przyjęta przez Sejm Czteroletni. Ustawa ta zmieniła ustrój państwa z opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej na monarchię dziedziczną. Wprowadzała częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną prawa. Konstytucja zniosła liberum veto. Rzeczpospolita stała się monarchią konstytucyjną. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata niewoli przypominała o dążeniach do wolności. Była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego.
Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilkanaście pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich, i starszych i młodszych, jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.
W tym roku ze względu na uroczystości Wielkiego Piątku obchodzone przez wyznawców prawosławia obchody 233 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja, ograniczyły się do Mszy w Intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego oraz do złożenia wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego z panią burmistrz Ewą Kulikowską, przedstawicieli Starostwa Powiatowego, a także służb mundurowych.
We mszy za ojczyznę wzięli również udział uczniowie naszej szkoły wchodzący w skład pocztu sztandarowego: Emilia Szomko, Maria Małgorzata Wierzbicka, Zuzanna Domin, Ksawery Łapicz z klasy 7a, oraz Gabriela Olechno, Łukasz Piskurewicz i Konrad Pruszyński z klasy 8a, wraz z panią dyrektor Katarzyną Chociej.
Z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, życzymy wszystkim, aby to święto umocniło poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem.