VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wkrótce Święta” – 16 grudnia 2015 r.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie VI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wkrótce święta”. W tegorocznej edycji wzięło udział 264 młodych artystów z przedszkoli i szkół podstawowych miasta i gminy Sokółka oraz z SOSW im. Janusza Korczaka. Gośćmi specjalnymi uroczystości były panie: Anna Żemojduk z Urzędu Miasta i Gminy oraz Marzanna Anna Bielenica- dyrektor Banku PKO BP w Sokółce. Jury w składzie: p. Anna Andrzejewska, p. Jolanta Paruk, p. Dorota Kamińska, p. Jolanta Dąbrowska i p. Barbara Chancewicz, nagrodziło i wyróżniło 63 prace. Wybór nie był łatwy, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe, oryginalne i piękne, pełne twórczej ekspresji i artystycznego wyrazu. Uczniowie w nagrodę otrzymali nie tylko dyplomy, ale też nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:
Burmistrz Miasta i Gminy Sokółka
Apteka Nowa Farmacja
Bank PKO SA.
Bank BGŻ
Jaskółka
Piekarnia Jaskółka
Dom Książki w Sokółce
Bank Spółdzielczy w Sokółce
Biuro Serwis Marcin Dylewski
Ksiegarnia w Sokółce
Bank PKO BP

Miły zaskoczeniem dla wszystkich gości było przybycie żyrafki z Banku PKO BP – jednego z życzliwych sponsorów. Nasi uczniowie należą do SKO, dlatego też sympatyczna maskotka pomagała we wręczaniu dyplomów i nagród, zabawiała, a także pozowała z dziećmi do zdjęć. Pomysłodawczyni i główna organizatorka konkursu, pani Jolanta Paruk, już dziś zaprasza za rok i zachęca wszystkich uczniów do systematycznego rozwijania swoich zainteresowań artystycznych.

Zobacz nagrodzone prace  –konkurs plastyczny „Wkrótce Święta” 2015