50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce

W dniu 29 września Szkoła Podstawowa nr 3 świętowała 50-lecie swego istnienia. Po nabożeństwie w sokólskiej cerkwi i mszy świętej w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej uczestnicy uroczystości zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Mottem przewodnim jubileuszu były słowa Christiana Schultza:
„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.
Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi”.

Blasku i splendoru temu niecodziennemu wydarzeniu dodali licznie przybyli dostojni goście.
Byli to:
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Mieczysław Kazimierz Baszko;
Starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego p. Bożena Dzitkowska;
Burmistrz Sokółki p. Ewa Kulikowska wraz z wiceburmistrzem Adamem Kowalczukiem;
Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego p. Franciszek Budrowski;
Członek Zarządu Starostwa Powiatowego p. Krzysztof Szczebiot;
Prezes LDG „Szlak Tatarski” p. Piotr Karol Bujwicki;
Radni Rady Miejskiej: p. Karol Puszko, p. Helena Czaplejewicz, p. Helena Kozłowska;
Proboszcz Parafii NC i KCh w Sokółce Ks. Bogusław Urban, Prałat Ks. Józef Kuczyński;
Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego p. Anna Sidor – Żemajduk;
Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego p. Urszula Marchiel;
Dyrektorzy szkół i przedszkoli podległych organowi prowadzącemu: Dyrektor SP1 w Sokółce p. Zbigniew Wiesław Laszuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce p. Maria Lilla Andrzejewska, Dyrektor SP w Starej Kamionce p. Joanna Gejdel, Dyrektor SP w Starej Rozedrance p. Krystyna Sosna, Dyrektor SP w Boguszach p. Bożena Tolko, Dyrektor SP w Geniuszach p. Katarzyna Ewa Szafran, Dyrektor Przedszkola nr 3 p. Janina Olechno, Dyrektor Przedszkola nr 5 p. Lucyna Jolanta Szymańska;
Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych z Sokółki : Dyrektor ZSZ w Sokółce p. Grzegorz Zalewski, Dyrektor ZSR w Sokółce p. Anna Dorota Cilulko;
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce Pani Elżbieta Szomko;
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Pani Joanna Bienasz;
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” p. Krystyna Stefanowicz;
Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy kpt. SG Zbigniew Zubrzycki; Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury p. Zbigniew Dębko;
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce p. Jerzy Kazimierowicz;
Prezes Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny p. Maria Talarczyk;
Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki p. Maciej Szczęsnowicz;
Komendant Hufca ZHP w Sokółce Phm. Edyta Wilkiel;
Skarbnik Hufca ZHP w Sokółce Hm Wojciech Pietraszewski;
Pan Daniel Ejsmont

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Anna Andrzejewska, która przypomniała historię placówki i najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem „Trójki” na przestrzeni minionego półwiecza. Ta część wystąpienia szczególnie zainteresowała obecnych na sali emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi, którzy w okresie swojej aktywności zawodowej współtworzyli historię placówki. To następujące osoby: p. Janina Jancewicz, p Pan Kazimierz Taudul, p. Teresa Rygasiewicz, p. Helena Tryzna , p. Krystyna Czołpińska, p. Maria Krawiel, p. Stanisław Mitrosz, p. Lucyna Dowgiert, p. Krystyna Andrzejewska, p. Teresa Bielawska, p. Krystyna Biernacka, p. Irena Normantowicz

Ze Szkołą Podstawową nr 3 związanych było w ciągu 50 lat wielu nauczycieli. Zaszczycili nas swoją obecnością: p. Małgorzata Bułatewicz, p. Jadwiga Ciruk, ks. Mateusz Dobrzyński, p. Anna Dziedziul, p. Leokadia Jarosz, p. Ludmiła Klimuk, p. Krystyna Kozłowska, p. Walentyna Maciejewska, p. Ewa Mituła, p. Apolonia Mozolewska, p. Stanisław Sawoń, p. Agnieszka Wiktorowicz.

Głos zabierali goście, mówiąc o szkole i na poważnie, i z humorem, zgodnie podkreślając, że to miejsce przyjazne uczniom i lokalnemu środowisku. Nauczyciele, zarówno czynni, jak i emerytowani, oraz pracownicy administracji i obsługi, otrzymali z rąk Pani Burmistrz pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Miłym akcentem była część artystyczna, przygotowana przez panie Ewę Dębko i Katarzynę Daszuta. Młodzież pokazała swoje talenty: Julka Dębko zagrała na skrzypcach, a Karolina Zalewska na klarnecie. Iga Krawiel wzruszyła wszystkich wspaniałą interpretacją piosenki ludowej „Zachodźże, słoneczko”, a szkolny chór wspaniale wykonał okolicznościowe piosenki. Wszyscy doskonale bawili się oglądając kabaretowy skecz Romeo i Julia w brawurowym wykonaniu młodych artystów z kl. 8 a. Dziewczynki z grupy tanecznej „Rytm” przedstawiły układ choreograficzny „Sofija”, przygotowany pod okiem pani Barbary Chancewicz i Doroty Kamińskiej, zaś grupa gimnastyczno – taneczna „Craze frog”, kierowana przez panią Elżbietę Król zaprezentowała się w układzie do utworu „Stoune way – Tonga”.

Aby 50-lecie Szkoły podstawowej nr 3 na długo pozostało w pamięci zabranych gości, wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki. Nie zabrakło też urodzinowego tortu oraz wspomnień snutych już po części oficjalnej na spotkaniu przy kawie. Uroczystość prowadziła pani Dorota Zalewska, scenografię przygotowała pani Jolanta Paruk wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i biblioteki.

Szczególne podziękowania organizatorzy jubileuszu kierują w stronę sponsorów, bo to dzięki ich życzliwości i finansowemu wsparciu jubileusz zyskał tak wspaniałą oprawę. Są to:
Renata Sawicka Wypieki Domowe
Mariusz Woronowicz KAWETA Naprawa Aut Powypadkowych
Jerzy Miejłuk Sprzedaż Maszyn Rolniczych ROLNIK
Bank Spółdzielczy w Sokółce
Marcin Dylewski Biuro – Serwis
Euro Bank S.A.
Joanna Moroz Apteka Arnika
MPO Sokółka
Adam Kozłowski Servire
Michalina Daszuta
Jolanta i Krzysztof Matczak PUB Blues & Rock U Matczaka
Eugeniusz Mieczkowski Zakład Wyrobów Gumowych Genes
Elżbieta Zabłocka właściciel placówki partnerskiej Alior Bank
Celina Paszko
Bank PKO SA w Sokółce
ks. Prałat Józef Kuczyński
Jacek Kucharewicz Metal -Fach Sp. z o.o.
Kwiaciarnia Venus
Izabela Parchanowicz Inspiracja
Włodzimierz Grochulski Neptun
Józef Bałakier MPJ Transport
Urszula Załęska PPHU Uzimex
Alicja Kamińska ANDI Wypożyczalnia Elektronarzędzi
Agromech Sp. z o.o.
Agnieszka Radziszewska NOVA Wyposażenie Gastronomii
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”
Mateusz Hołubowski Kwiaciarnia Kokardka
Alfred Głuszyński Ubojnia Drobiu Eko-Gril
Marzanna Adamowicz Księgarnia A kuku
Zbigniew Ganzke Jaskółka Sp. z o.o.
Daniel Ejsmont Foto Fuji Usługi Fotograficzne
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kwiaciarnia Sonia Kwiaty
Zbigniew Dębko Sokólski Ośrodek Kultury
Kwiaciarnia Azalia
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

Uroczystość honorowym patronatem objęła: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

Patronat Medialny
isokolka .eu
sokolka.pl
sokolka.naszemiasto.pl
Nowiny Sokólskie

Jubileusz 50-lecia szkoły był okazją do złożenia przez zaproszonych gości życzeń oraz  przekazania na ręce p. dyrektor pamiątkowych grawertonów.

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.”

W związku z obchodami 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce uczniowie z nauczycielami uczcili pamięć zmarłych pedagogów, którzy pracowali w tej szkole. Na grobach nauczycieli pochowanych na pobliskim cmentarzu złożyli kwiaty, zapalili symboliczne znicze i odmówili modlitwę za ich dusze. Wspominano zwłaszcza tych, którzy odeszli niedawno …

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi…” – te piękne słowa Christiana Schultza są mottem przewodnim jubileuszu półwiecza szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce. 1 września 2018 r. w murach tej placówki już po raz pięćdziesiąty uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Za kilkanaście dni odbędą się główne uroczystości jubileuszowe, ale święto „Trójki” zaczęło się dużo wcześniej. Uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców podjęli i przeprowadzili szereg działań upamiętniających tę piękną i jedyną w swoim rodzaju rocznicę. Oto najważniejsze z nich:

Akacja „Pięćdziesiąt roślin na 50-lecie szkoły” –  W kwietniu br. uczniowie naszej szkoły pod opieką pracowników zasadzili wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 3 pięćdziesiąt roślin ozdobnych. Znalazły się wśród nich m.in. piękne hortensje, cztery gatunki krzewuszki, pięć gatunków berberysów, kaliny oraz wiele innych. Pozostaną miłą pamiątką dla przyszłych pokoleń. Ponadto uczniowie zdobyli wiedzę na temat różnych gatunków roślin ozdobnych oraz ich pielęgnacji. Akcja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Burmistrz Sokółki.

Szkolny Konkurs Literacki „Wspomnienia ze szkolnej ławy” – Moi rodzice, dziadkowie i wujkowie też byli uczniami SP3. Prezentacje wykonali uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi bliskimi.

Konkurs na portret patrona szkoły Walerego Wróblewskiego.

Akcja edukacji wczesnoszkolnej „Urodziny szkoły”.

Plastyczny Konkurs Informatyczny „Moja szkoła za kolejne 50 lat”.

Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III „Nasz szkoła w czterech porach roku”.

Wszystkie powyższe działania spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno samych uczniów, jak i rodziców, zwłaszcza absolwentów tej placówki. Okazało się, że szkoła jest dla wszystkich miejscem ważnym i bliskim, łączy tradycję z nowoczesnością, wspomnienia z planami na przyszłość oraz doświadczenia z młodością. Kolejne relacje już wkrótce.