Udział klas I – IV w „Żywej lekcji historii”

Udział klas I – IV w „Żywej lekcji historii” – 5 lutego 2024 r.
W dniu 5 lutego 2024 r. w szkole odbył się kolejny, niezwykły występ bractwa rycerskiego z Golubia-Dobrzynia. Przedstawienie stanowiło widowiskową lekcję historii skierowaną w pierwszej części do uczniów klas I-IV, a w drugiej do klas V-VIII.
Podczas pokazu dla klas młodszych skupiono się na okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przedstawiono wygląd i uzbrojenie różnych jednostek wojskowych tamtych czasów. Widowisko uwzględniało husarię, rycerzy, Turków, Szwedów, przybliżając uczestnikom różnorodność militarną tamtych czasów.
Warto podkreślić, że bractwo rycerskie z Golubia-Dobrzynia doskonale połączyło elementy edukacyjne z rozrywką, tworząc tym samym „żywą lekcję historii”. Dzieci nie tylko oglądały prezentację, ale także uczestniczyły w pokazie, co sprawiło, że historia Polski ożyła przed ich oczami.
Taka forma edukacji może być nie tylko pouczająca, ale także inspirująca i angażująca.