Missing image

Zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z telefonu komórkowego

„Telefon jest jak młotek. Sam z siebie nic nie zrobi.
I tak jak młotek w rękach człowieka staje się narzędziem, dzięki któremu możemy poprawić sobie jakość życia lub zrobić krzywdę sobie lub innym, tak samo telefon jest urządzeniem, które w zależności od woli i umiejętności użytkownika może mu pomóc lub zaszkodzić…”

Ojcowska Strona Mocy

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami korzystania z telefonu komórkowego.

DZIECKO I TELEFON