Zajęcia z profilaktyki uzależnień

Zajęcia z profilaktyki uzależnień – 13 -14 maja 2014 r.
W dniach 13-14.05. 2014r. realizowany był w naszej szkole program profilaktyki uzależnień „Zdrowa pasja jako używka”. Program realizowała pani Ewa Rakowicz – Wawrusiewicz z Białostockiego Stowarzyszenia FAROS. Zajęcia były skierowane do uczniów I i II klas Gimnazjum. Celem programu było pokazanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu, zapoznanie z problemami wynikającymi z okresu dojrzewania oraz wspólne szukanie kreatywnych, zdrowych sposobów na rozładowanie negatywnych emocji, rozwiązywanie swoich problemów. Młodzież naszego Gimnazjum uczyła się w formie warsztatowej, czym jest prawdziwa pasja oraz jak dążyć do celu bez wspomagania się używkami.