Warsztaty ekologiczne z ekomobilem „Jeżowóz”

Warsztaty ekologiczne z ekomobilem „Jeżowóz” – 27, 28 marca 2014 r.

W dniach 27-28 III uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach ekologicznych „Bez wody nie ma życia – bez wody nie ma przyrody”. Zorganizowało je Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP, którego pracownicy docierają do szkół bardzo charakterystycznym pojazdem, nazywanym jeżowozem. Ekologiczna nauka na kółkach to pomysł, którego głównym celem jest przybliżenie dzieciom oraz młodzieży otaczającej ich przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny. Chodzi tu o taką edukację ekologiczną, gdzie teoria i praktyka ściśle się ze sobą łączy, a ważną rolę odgrywa lekcja na łonie natury. Tym razem zajęcia odbyły się w salach lekcyjnych. Dzieci rozmawiały o znaczeniu wody, sposobach jej oszczędzania, poznały przedstawicieli  flory i fauny naszego zalewu, wykonały prace plastyczne, na koniec zaś  oglądały okazy żywych organizmów wodnych pod mikroskopem. Następne spotkanie zaplanowane jest za kilka tygodni poza murami szkoły, w plenerze.