Spotkanie ze strażakiem

Spotkanie ze strażakiem – 18 stycznia 2018 r.

18 stycznia, w czasie trwania balu karnawałowego, jedną z przerw przeznaczono na spotkanie ze strażakiem z PSP w Sokółce. Pan opowiedział o zasadach bezpieczeństwa, przepisach przeciwpożarowych oraz sposobach postępowania w czasie pożaru. Pogadanka była częścią programu „Bezpieczne ferie”, realizowanego w szkole przed przerwą zimową.