Projekt „Tak się kiedyś dziadkom żyło”

Projekt „Tak się kiedyś dziadkom żyło”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce od 25 września 2015r. rozpoczynają się zajęcia realizowane w ramach projektu: „Tak się kiedyś dziadkom żyło” z programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przedsięwzięcie może być realizowane dzięki wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Sokolski Fundusz Lokalny.

Projekt ma na celu ocalenie od zapomnienia i podtrzymywanie najbardziej powszechnych tradycji, zwyczajów i obrzędów naszego regionu. W jego realizację włączona będzie lokalna społeczność seniorów (60+) oraz społeczność uczniowska ZSO w Sokółce.
Do wspólnych działań zaplanowanych w projekcie należą m.in.: rękodzielnicze zajęcia warsztatowe, uroczystość Jasełek, wspólne śpiewanie pieśni ludowych i kolęd, wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Wsi w Białymstoku.
Koordynatorzy projektu zachęcają szczególnie osoby starsze, by podzieliły się z młodzieżą opowieściami o przeżyciach z lat młodości, przybliżyły historię i tradycje, pokazały młodemu pokoleniu jak kiedyś żyło się bez Internetu, komputerów i telefonów komórkowych, jak się odżywiano, gdy nie było KFC.
Wszystkich seniorów, którzy zechcą poświęcić swój czas dla młodzieży i podzielić się wspomnieniami zapraszamy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce w piątek 25 września 2015r. o godz. 14:30 na spotkanie organizacyjne oraz wykład przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

logo