Udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”

Udział w akcji MEN „Szkoła pamięta” – 29 października i 7 listopada 2019 r.

Dnia 29.10.19 oraz 07.11.19 nasza szkoła realizowała projekt MEN „Szkoła Pamięta” .
Pierwsza część naszego przedsięwzięcia
29.10.19 -polegała na upamiętnieniu lokalnych bohaterów, żołnierzy poległych w różnych potyczkach na terenie sokólszczyzny oraz nieżyjących już pracowników i uczniów naszej szkoły. Odwiedziliśmy groby wspomnianych osób, zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy modlitwy.
W spacerze po sokólskich nekropoliach towarzyszył nam Pan Krzysztof Oszer ze Stowarzyszenia historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. Pan Krzysztof opowiadał nam niezwykle ciekawie o żołnierzach poległych w wojnie polsko – bolszewickiej z 1920 r., żołnierzach Armii Krajowej, rodzinach zasłużonych dla sokólszczyzny np. Kłopotowskich czy Dochach. W tej części projektu uczestniczyli uczniowie klas 8- mych.
Kolejna część projektu –
07.11.19 – to spotkanie z Panem Krzysztofem Oszerem ze wspomnianego wyżej Stowarzyszenia i prelekcja na temat bohaterów znanych i mniej znanych lokalnej społeczności. W tej części projektu uczestniczyli uczniowie klas 6- tych.

Dyrekcja i nauczyciele składają serdeczne podziękowania Rodzicom naszych uczniów, za włączenie się w akcję i przekazanie zniczy, które zapaliliśmy na grobach.

Serdeczne podziękowanie składamy też Panu Krzysztofowi Oszer, który zawsze służy uczniom naszej szkoły swoją wiedzą, zaangażowaniem i życzliwością.

Za udział w akcji i zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności podziękowania przesłał Minister Edukacji Dariusz Piontkowski.

Podziękowanie za udział w akcji – „Szkoła pamięta”