Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków – 26 września 2017 r.

26 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, który został zorganizowany przy udziale Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli języków obcych: Katarzyny Chociej, Sławomira Rochalskiego, Małgorzaty Chociej i Aliny Jakimiec. Głównym celem tego przedsięwzięcia była idea promowania różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz idea propagowania uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią. Obie idee zostały wpisane przez Radę Europy do podstawowych celów Europejskiego Dnia Języków, który jest obchodzony od 2001 roku.
Uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej jak również młodzież gimnazjalna klas II i III odśpiewali piosenkę „Panie Janie „ w 5 różnych językach, które zostały losowo wybrane przez gospodarzy poszczególnych klas. Uczniowie klasy IIIa gimnazjum zaskoczyli wszystkich interpretacją piosenki „Panie Janie” w języku migowym. Ponadto każda klasa miała za zadanie przygotować flagę oraz słowo powitalne w języku, którym śpiewała piosenkę. Dzięki tym pracom powstała gazetka promująca naukę języków obcych. Uczniowie klas III gimnazjum przygotowali dwie prezentacje na temat Londynu i Moskwy, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej.