Dzień Rodziny

Dzień Rodziny – 14 czerwca 2016 r.

14 czerwca 2016 roku ZSO odbył się Dzień Rodziny – impreza zorganizowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy, stanowiąca stały punkt kalendarza naszych szkolnych uroczystości. Zebranych licznie gości- rodziców, dziadków, rodzeństwo, ciocie i wujków- powitała pani dyrektor Anna Andrzejewska. W swoim wystąpieniu przywołała piękne słowa, stanowiące motto spotkania: „Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek. Żadne miejsce nie jest milsze nad domowe pielesze.” Tegoroczny festyn składał się z dwóch części. Pierwszą stanowiły występy poszczególnych klas z piosenkami dedykowanymi dla wszystkich członków rodziny, prezentacja taneczna dziewczynek z zespołu „Rytm” oraz recytacja wierszy o dziadkach, powstałych na potrzeby konkursu literacko-plastycznego. Druga część to zabawa z rodzinami, polegająca na wspólnym tworzeniu rodzinnych rymowanek, mini-zawody sprawnościowe dla dzieci i dorosłych oraz improwizacja taneczna prowadzona przez formację taneczną „Rytm”. Festyn był też okazją do wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom Gminnego Konkursu na Eko-zabawkę.