Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela – 13 października 2015 r.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Przybyło na nią wielu gości: ks. Józef Kuczyński, emerytowani nauczyciele- wieloletni dyrektor szkoły pan Stanisław Omachel, pani Krystyna Czołpińska, pan Andrzej Wysocki, przedstawiciele Rady Rodziców: pan Jerzy Awdziej i pani Joanna Normantowicz, rodzice, pracownicy szkoły, nauczyciele i społeczność uczniowska. Część artystyczna składała się z kilku części. Pani Katarzyna Daszuta i jej podopieczni z Koła Teatralnego z klasy czwartej i piątej przygotowali inscenizację pt. „Śpiąca królewna”. Dziewczynki z zespołu tanecznego „Rytm”, prowadzonego przez panie Barbarę Chancewicz i Dorotę Kamińską, zaprezentowały się w brawurowym, pełnym energii i radości tańcu „Barbie girl”. Piosenki w wykonaniu Zespołu Muzycznego, prowadzonego przez panią Ewę Dębko, przeplatały się z solowymi występami Julii Dębko, Mateusza Zalewskiego, który śpiewał i akompaniował sobie na pianinie oraz Julii Borowskiej. Święto Edukacji to okazja do nagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za ich trud i pracę. W tym roku Nagroda Dyrektora ZSO powędrowała do rąk pani Marii Zaulicznej, Małgorzaty Zieziula, Ewy Harasimowicz, Anny Tokarzewskiej, Moniki Klim, Reginy Sawickiej, Jolanty Dąbrowskiej, Radosława Kacunela, Sławomira Rochalskiego i pani Bernadety Bielawskiej. Nagrodę Burmistrza otrzymały pani Joanna Chłus i pani Katarzyna Daszuta, zaś medale KEN przyznano p. Joannie Chłus, p. Jolancie Steckiewicz i p. Sławomirowi Rochalskiemu. Warto podkreślić, że w naszej szkole przez cały dzień panowała niezwykle miła atmosfera, a uroczysty nastrój podkreślały galowe stroje uczniów. Do wszystkich życzeń, jakie otrzymali dziś pedagodzy, dołączamy jeszcze te:

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
-tym starszym i tym młodszym-
zrodziła wiele szlachetnych owoców.