XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
Organizatorem jest Komenda Główna Straży Pożarnej. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Twórczej realizacji tematu podjęli się uczniowie kl. I-III pod kierunkiem p. Jolanty Paruk oraz uczniowie kl. IV – VI pod kierunkiem p. Ewy Dębko. Prace uczniów zostaną przekazane na I etap konkursu do Starostwa Powiatowego w Sokółce.