XIV Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka”

XIV Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka” – 15 czerwca 2018 r.

W dniu 15 czerwca w naszej szkole odbył się XIV Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka”, w tym roku będący częścią obchodów 50 – lecia szkoły. Wzięło w nim udział 60 zawodników klas I-III z SP 1, SP 2 i SP 3 w Sokółce oraz SP w Janowszczyźnie. Spotkanie rozpoczęła dyrektor placówki, pani Anna Andrzejewska oraz burmistrz Sokółki, pan Adam Kowalczuk, którzy powitali młodych sportowców i ich opiekunów oraz życzyli wielu wrażeń w trakcie sportowej rywalizacji. Następnie wystąpiły dziewczynki z grupy tanecznej „Rytm”, które przygotowały dwa układy taneczne. Uczestnicy startowali w ośmiu konkurencjach sprawnościowych i szybkościowych, podzieleni na kategorie wiekowe. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziwie: sędzia główny pan Andrzej Ignatowicz oraz sędziowie pomocniczy w osobach: pan Adam Bitiucki, Grzegorz Makal, Radosław Kacunel i Katarzyna Chociej. Wszyscy zawodnicy pokazali nie tylko swoje umiejętności, ale też wolę sportowej walki i grę fair play.

Ostateczny wynik zmagań przedstawia się następująco:
Kategoria klas pierwszych – I miejsce SP3, II miejsce SP1, III miejsce SP2
Kategoria klas drugich – I miejsce SP3, II miejsce SP2, III miejsce SP1
Kategoria klas trzecich – I miejsce SP3, II miejsce SP2 i SP1, III miejsce SP w Janowszczyźnie

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez OSiR w Sokółce. Zawody odbywały się pod patronatem burmistrz Sokółki. Jak co roku inaugurują one obchody Dni Sokółki.

Spektakularny sukces dzieci z naszej szkoły, które we wszystkich kategoriach wiekowych zajęły pierwsze miejsca, zawdzięczamy pracy nauczycieli wychowania fizycznego: p. Andrzeja Ignatowicza i p. Radosława Kacunela, którzy przeprowadzali z nimi treningi.