XI Międzyszkolne Zawody Sportowe „Olimpijka 2015”

XI Międzyszkolne Zawody Sportowe „Olimpijka 2015” – 12 czerwca 2015 r.

Dziś w naszej szkole odbyły się XI Międzyszkolne Zawody Sportowe „Olimpijka” o Puchar Burmistrza Sokółki. Turniej ten tradycyjnie już rozpoczyna obchody dni Sokółki. Małych sportowców powitała pani dyrektor Anna Andrzejewska i burmistrz Sokółki, pan Adam Kowalczuk, życząc wszystkim sportowych sukcesów, walki do samego końca i rywalizacji fair play. W tym roku do sportowych zmagań przystąpiło 120 uczestników z pięciu szkół podstawowych: SP1, ZSI, ZSO, SP Geniusze i SP Stara Kamionka. Dzieci startowały w ośmiu konkurencjach, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zespół sędziowski w składzie: Andrzej Ignatowicz, Radosław Kacunel, Stanisław Polewko i Krzysztof Kosacki, Katarzyna Chociej, po dokładnej analizie wyników i podliczeniu punktów przyznał następujące miejsca:
W kategorii klas pierwszych:
I miejsce –drużyna SP 1 w Sokółce
II miejsce – drużyna ZSI w Sokółce
III miejsce – drużyna ZSO w Sokółce
W kategorii klas drugich:
I miejsce – drużyna ZSO w Sokółce
II miejsce – drużyna SP 1 w Sokółce
III miejsce – drużyna ZSI w Sokółce
IV miejsce – drużyna SP w Starej Kamionce
W kategorii klas trzecich:
I miejsce – drużyna SP 1 w Sokółce
II miejsce – drużyna SP 3 w Sokółce
III miejsce – drużyna SP w Starej Kamionce
IV miejsce – drużyna ZSI w Sokółce
V miejsce – drużyna SP w Geniuszach
Dzieci otrzymały z rąk pana burmistrza i pani dyrektor Anny Andrzejewskiej puchary, dyplomy i słodkie upominki.