Wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego – 23 maja 2019 r.

W dniu 23 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce brali udział w wycieczce do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i poznania przyrody. W wycieczce zorganizowanej w ramach projektu realizowanego przez Gminę Sokółka projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz starszych klas szkoły podstawowej. Opiekunami wycieczki byli: p. M. Zauliczna, p. A. Tokarzewska i ks.T. Mnich. Zajęcia odbyły się zarówno w ciekawych miejscach w parku jak i w odpowiednio do tego celu przygotowanym ośrodku – Centrum Edukacji i Zarządzania im. Prof. Adama Pałczyńskiego w Osowcu – Twierdzy. Zajęciom towarzyszyło dużo dobrej zabawy i przede wszystkim fachowa opieka profesjonalnie przygotowanej kadry.
Uczestnicy poznali różnorodność i bogactwo ptasiego świata Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz sposoby ochrony miejsc ich występowania. Za pomocą lornetek obserwowali ptaki wodno-błotne i drapieżne typowe dla Bagien Biebrzańskich. Dużo emocji było przy poznawaniu wybranych roślin i zwierząt wodnych, ich odławianiu i badaniu pod mikroskopem. Ułatwiło to zrozumienie zależności pokarmowych w rzece (łańcuch pokarmowy) oraz znaczenia i ochrony wód Biebrzy.
Po trudach praktycznego zdobywania wiedzy w terenie uczniowie mieli okazję zregenerować siły przy ognisku.
Wyjazdowi towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i dobry humor uczestników.