Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS – 14 maja 2014 r.

14 maja 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.
Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Do rozwiązywania testów z zakresu wiedzy o HIV/AIDS przystąpiło 42 uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego wyłonionych spośród ponad 3000 uczestniczących w Olimpiadzie na etapie szkolnym. Powiat sokólski reprezentowały trzy osoby z sokólskich gimnazjów w tym Gabriela Grynczel uczennica klasy III a naszej szkoły. Finaliści odpowiadali na pytania dotyczące pochodzenia, budowy i biologii wirusa HIV, dróg szerzenia się zakażeń HIV, zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową, a także praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, organizacji i instytucji zajmujących się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na terenie województwa podlaskiego.

Gabriela Grynczel zajęła drugie miejsce – gratulujemy.