W muzeum i na wystawie malarstwa

Klasa I gimnazjum wraz z wychowawczynią była na wycieczce w Sokólskim Ośrodku Kultury. Młodzież najpierw obejrzała wystawę malarstwa Anny Ralickiej – Perkowskiej, artystki tworzącej realistyczno-abstrakcyjne portrety, kwiaty, pejzaże, a także ilustracje do poezji. Natomiast w Muzeum Ziemi Sokólskiej gimnazjaliści zapoznali się z dorobkiem artystycznym twórców sztuki ludowej w postaci tkaniny dwuosnowowej. Na ekspozycji zgromadzono dywany pochodzące z prywatnych zbiorów tkaczek naszego regionu. „Kolędnicy”, „Drzewa”, „Las”, „Korowód weselny”, „Zwierza” to niektóre z tradycyjnych wątków zapisanych nićmi i krosnami przez ludowe twórczynie w ich unikalnych tkaninach.