Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 – 27 czerwca 2014 r.

Na uroczystości zgromadzili się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły pan dyrektor Adam Kowalczuk powitał uczniów, rodziców oraz gości: ks. Józefa Kuczyńskiego, ks. Jarosława Grygiewicza, przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Parchanowicz oraz Skarbnika Rady Rodziców Jerzego Awdzieja.

Od kilku lat Samorząd Szkolny organizuje konkurs  na „Super klasę”. W tym roku szkolnym zaszczytny tytuł i tort ufundowany przez dyrektora szkoły trafił do uczniów klasy VIa Szkoły Podstawowej.

koniec roku4

Zakończenie roku szkolnego było okazją do wręczenia dyplomów i pucharów uczestnikom Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Szkoły w kategorii Edukacja Wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

W imieniu uczniów klas III Gimnazjum głos zabrała Marlena Radkiewicz dziękując nauczycielom za cierpliwość, opiekę wychowawczą oraz trud przekazywania wiedzy.

koniec roku18

Miłym akcentem było wręczenie statuetek szkolnego Oskara, który w tym roku trafił do Ewy Kowalczuk z klasy IIb gimnazjum i Julii Borowskiej z klasy VIa oraz nagród za działalność społeczną w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Uczniowie z najwyższymi średnimi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem z rąk pana dyrektora.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Rady Rodziców życzyła uczniom i nauczycielom zasłużonego odpoczynku. Następnie uczniowie z pocztu sztandarowego przekazali sztandar młodszym kolegom.

Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.