Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 – 1 września 2015 r.

Dziś, po raz pierwszy od dwóch miesięcy, w murach naszej szkoły rozbrzmiał dzwonek, inaugurujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na placu szkolnym zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy administracji i obsługi. Gośćmi honorowymi byli: ksiądz proboszcz Bogusław Urban, młodszy aspirant Jarosław Szoka z KPP, radny Rady Miejskiej Sławomir Sawicki oraz przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Parchanowicz. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor Anna Andrzejewska, która powitała wszystkich oraz przedstawiła krótki plan pracy na nadchodzący rok. Szczególnie serdeczne słowa skierowała do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do nowych nauczycieli: pani Teresy Barbary Borowskiej, pana Piotra Kirpszy oraz księdza Mateusza Dobrzyńskiego. Pan Sawicki odczytał list od pani burmistrz Ewy Kulikowskiej. Po części oficjalnej dzieci i młodzież udali się na spotkanie z wychowawcami w klasach.