Udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę”

Udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę”

Nasza szkoła jak co roku przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę”, który propaguje wśród dzieci i młodzieży zachowania prozdrowotne, zbilansowane odżywianie w połączeniu z aktywnością fizyczną. Uczniowie na zajęciach godzin wychowawczych, biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie poznają zasady zdrowego stylu życia, uczą się kontrolować swoje BMI, korzystać z informacji dostępnych na stronie internetowej organizatora. Jedną z inicjatyw w realizacji tego programu był udział uczniów i uczennic naszej szkoły w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Była to już siódma edycja konkursu. Jak co roku nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą osiągając dobre wyniki.
Zachęcamy rodziców do korzystania z informacji o programie na stronie www.trzymajforme.pl