Udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

Udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! – 18 października 2019 r.

18 października 2019 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 7 oraz klasy 8a i 8b. Realia Powstania Warszawskiego pozwolił uczniom zrozumieć obejrzany dramat wojenny „Powstanie Warszawskie” zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych i wyprodukowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Po obejrzeniu filmu był czas na refleksje i dyskusję. Następnie uczniom przybliżone zostały sylwetki powstańców dzięki biogramom umieszczonym na stronie akcji BoheterON. Informacje te wykorzystali następnie adresując kartkę bezpośrednio do wybranej postaci.
Dlaczego BohaterON?
Kampania realizowana jest od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Nazwa projektu ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.
Zadaniem kampanii jest promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach. W tym celu organizatorzy umożliwiają każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez trzy edycje kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad pół miliona kartek! Wszystkie dowody uznania za pośrednictwem fundacji trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń.