Udział w historycznej rekonstrukcji

Udział w historycznej rekonstrukcji – 11 lutego 2018 r.

11 lutego 2018 r., w 78 rocznicę masowych wywózek polskiej ludności na wschód, młodzież z Koła Historycznego naszej szkoły wzięła udział w rekonstrukcji odtwarzającej deportację sokólskiej rodziny Polaków na Sybir. Rekonstrukcję można było obejrzeć przy starej plebanii parafii św. Antoniego Padewskiego.