Udział w akcji PCK

Udział w akcji PCK– 5 stycznia 2023 r.

W 05.01.2023r. młodzież należąca do Szkolnego Koła PCK przy SP3 w Sokółce brała aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu  świątecznego spotkania integracyjnego – wigilia dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu sokólskiego. Spotkanie przygotował Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Sokółce. Była to kontynuacja projektu lokalnego PCK w ramach akcji: napomocukrainie.