Uczestniczymy w projekcie „Szlakiem Tyzenhauza”

Uczestniczymy w projekcie „Szlakiem Tyzenhauza” – 8 – 10 czerwca 2021 r.

W tym tygodniu uczniowie z klas młodszych naszej szkoły wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych, zorganizowanych w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza”. W pięknie odrestaurowanej kamienicy z czasów podskarbiego dzieci odbyły kurs tkania krajek, a w Muzeum Ziemi Sokólskiej spróbowały pracy na prawdziwych krosnach. Przy okazji poznały też dziedzictwo kulturowe naszego regionu oraz życie codzienne mieszkańców dawnych wsi sokólszczyzny. Następnie odbyły się zajęcia przybliżające postać Antoniego Tyznehauza, jego pracę, budowę manufaktur, związki z naszym miastem i regionem oraz istniejące do dziś materialne pamiątki. Wszystkim bardzo podobały się manekiny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, carycy Katarzyny, Antoniego Tyzanhauza i jego przyjaciela w pięknych historycznych strojach. Na zakończenie uczniowie wypełnili karty pracy, podsumowujące kilkugodzinne zajęcia.