Teleturniej „What song is it?”

Teleturniej „What song is it?” – 16 lutego 2016 r.

Dnia 16 lutego odbył się teleturniej „What song is it?” dla uczniów gimnazjum naszej szkoły. W konkursie udział wzięło sześć drużyn, a każda z nich składała się z trzech osób reprezentujących poszczególne klasy. Teleturniej składał się z trzech rund, w których uczniowie musieli po usłyszeniu kilkusekundowego fragmentu piosenki odgadnąć tytuł i wykonawcę – wszystko oczywiście w języku angielskim. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z klasy IB w składzie: Mateusz Zalewski, Julia Budrewicz i Natalia Dzietczyk. Drugie miejsce przypadło klasie IIIA w składzie: Barbara Pyłko, Hubert Kieda i Michał Gojko. Organizatorzy – p. Marta Jóźwik, p. Katarzyna Chociej i p. Sławomir Rochalski – nauczyciele języka angielskiego – przygotowali ciekawe nagrody w postaci książek, gadżetów oraz „Wilczych Biletów”