Święto Niepodległości

Święto Niepodległości – 10 listopada 2017 r.

Z okazji Święta 11 Listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Montaż słowno-muzyczny przygotowała pani Dorota Zalewska wraz z uczniami naszej szkoły. Młodzież przypomniała drogę Polski do niepodległości, nasze dramatyczne dzieje oraz najważniejszych bojowników o wolność. Jednak największy nacisk położono na ukazanie niezłomnego ducha narodu polskiego, który nie pogodził się z  niewolą i stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano najważniejsze powstania narodowe, podkreślając bohaterstwo ich uczestników i jakże częstą ofiarę z własnego życia. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć uczucia walczących o niepodległość. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.