Święto Komisji Edukacji Narodowej

Gminne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej – 13 października 2014 r.

Dziś w naszej szkole odbyły się gminne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej, połączone z oddaniem do użytku odremontowanej sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyli goście w osobach: burmistrz Sokółki pan Stanisław Małachwiej wraz z zastępcami p. Piotrem Bujwickim i p. Krzysztofem Szczebiotem, Radni i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Rybiński, pani Ewa Kulikowska dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowski, dyrektorzy i nauczyciele sokólskich placówek oświatowych, dyrektorzy sokólskich instytucji, przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Parchanowicz, komendant Hufca ZHP Wojciech Pietraszewski, ks. Dziekan Prałat Józef Kuczyński, ks. proboszcz Jarosław Grygiewicz, emerytowani pedagodzy, rodzice i uczniowie. Rolę gospodarza pełnił dyrektor ZSO, pan Adam Kowalczuk. W czasie spotkania wręczono Nagrody Burmistrza zasłużonym nauczycielom miasta i gminy Sokółka oraz Nagrody Dyrektora pracownikom SP 3 i Gimnazjum nr 2. Dokonano też przecięcia wstęgi, które symbolizowało oddanie do użytku wspaniale wyremontowanej sali sportowej. Miłym akcentem była część artystyczna, na którą złożył się występ Zespołu Muzycznego prowadzonego przez panią Ewę Dębko, inscenizacja „Szkolne Dziady” w wykonaniu podopiecznych pani Doroty Koprowskiej, występ taneczny dzieci z kl. III a, przygotowany pod okiem pani Barbary Tolko oraz pokaz umiejętności cheerleaderek trenujących z panią Elżbietą Król. O oprawę plastyczną zadbała pani Małgorzata Chociej, obsługą sprzętu nagłaśniającego zajmował się pan Radosław Kacunel. Po części oficjalnej goście oraz uczestnicy akademii spotkali się na słodkim poczęstunku.