Sukces w konkursie „Wiersz w Kamishibai”

Wyniki konkursu pt.: „Wiersz w Kamishibai” – 20 listopada 2020 r.
20 listopada 2020 roku jury powołane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sokółce wyłoniło finalistów konkursu plastycznego pt.: „Wiersz w Kamishibai”, skierowanego do uczniów klas III i IV szkół podstawowych Miasta i Gminy Sokółka.
Sukcesem zakończyły udział w konkursie uczennice naszej szkoły: II miejsce zajęła Zuzanna Jelska, zaś III miejsce przypadło Gabrieli Rygasiewicz.
Organizatorzy stwierdzają, że wszyscy uczestnicy konkursu wykonali wspaniałe prace i wybór nie był łatwy. Dziękują za zaangażowanie dzieciom, jak i ich opiekunom, którzy wspierali dzieci w ich pracy w szkole oraz w domu radą i pomocą.
Zwycięskie prace zostaną przygotowane tak, by służyły jako karty w teatrzyku Kamishibai i zostaną włączone do zbioru pomocy dydaktycznych Filii Bibliotecznej nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce z oznaczeniem autorstwa wykonanych ilustracji.
O wręczeniu nagród każdego z finalistów poinformujemy indywidualnie.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki w podziękowaniu za ich udział i zaangażowanie.
Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.