„Sprzątanie Świata – Polska 2019”

„Sprzątanie Świata –Polska 2019”
Temat tegorocznej edycji to: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”
Od wielu lat nasza szkoła aktywnie uczestniczy w akcji. W tym roku do walki z odpadami wyruszyły klasy 4-6. Podczas zajęć technicznych zebrały śmieci wokół szkoły, a następnie zadbały o czystość osiedla w pobliżu szkoły, a także terenu wokół jeziora. Na szczęście śmieci z każdym rokiem jest coraz mniej. Pozwala to wysnuć wniosek, że wzrasta moda na bycie ekologicznym.
Dbajmy o środowisko naturalne. Podejmijmy osobiste wyzwanie: np. używajmy własnych toreb idąc na zakupy, segregujmy swoje śmieci. To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się przekazywać tym, którzy ich potrzebują, a resztę oddajmy do segregacji.
Do takich działań zachęca organizator ogólnopolskiej akcji – Fundacja Nasza Ziemia. Dzięki nim będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. To będzie stosowana w praktyce filozofia Zero Waste. Co to znaczy?
Zero Waste (dosł. tłumacz. „zero odpadów”, „zero marnowania”). Definicja przyjęta przez Zero Waste International Alliance (ZWIA) brzmi:
ZW – to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu. Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:
1. refuse (odmawiaj).
2. reduce (ograniczaj),
3. reuse (wykorzystaj ponownie),
4. recycle (recyklinguj),
5. rot (kompostuj)
Less Waste (dosł. tłum. „mniej odpadów” lub „mniej marnowania”) jest łagodniejszą i mniej radykalną wersją Zero Waste.
Bardzo ważna jest też zmiana naszych indywidualnych nawyków, a także zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).