Sprzątanie świata

Sprzątanie świata – 25 września 2013 r.
25 września 2013r. nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Za sprawny przebieg akcji odpowiadała p. Małgorzata Chociej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Wyposażeni w rękawiczki i worki wyruszyli do walki z odpadami. Teren wokół sokólskiego jeziora i park obok Zespołu Szkół Zawodowych odzyskał swą atrakcyjność terenów zielonych dzięki klasie IV A, która zebrała też śmieci wokół naszej szkoły, placu zabaw i boisk. Terenem wokół Urzędu Pracy a następnie parkiem na Osiedlu Zielonym zajęła się klasa V A. Duża ilość zapełnionych worków świadczy o tym, iż akcja ta była bardzo potrzebna. Uświadomiliśmy sobie, iż troska o nasze środowisko jest naszym obowiązkiem. Powinniśmy na co dzień dbać o nasze otoczenie i segregować odpady.