Spotkanie z poetką Panią Leonardą Szubzda

Dzięki współpracy biblioteki szkolnej z Biblioteką Publiczną, w czasie obchodów Tygodnia Bibliotek, mieliśmy w naszej szkole bardzo miłego gościa. 12 maja odwiedziła nas poetka Pani Leonarda Szubzda.  Spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej. Uczestniczyli w nim: uczniowie klas II gimnazjum, pracownik biblioteki publicznej Halina Kucharewicz, nauczycielka języka polskiego Pani Dorota Koprowska, wicedyrektor Pani Anna Andrzejewska i nauczyciel bibliotekarz Pani Regina Sawicka. Pani Halina Kucharewicz opowiedziała krótko o życiu, twórczości i aktywnej działalności poetki w organizacjach zrzeszających literatów. Uczennice naszej szkoły przedstawiły własną interpretację utworów naszego gościa. Pani Leonarda Szubzda zaprezentowała swój dorobek artystyczny – wydane tomiki poezji wraz z ilustracjami wykonanymi przez siebie techniką collage i frottage. Opowiedziała o sobie i swojej twórczości. Wiele ciepłych i mądrych słów skierowała do młodzieży. Zwróciła szczególną uwagę na to, by pielęgnowali w sobie oryginalność i niepowtarzalność, którą zostali obdarzeni, aby nie zatracili wrażliwości na ludzi i otaczający świat.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.