Spotkanie z druhami Harcerskiego Klubu Ratowniczego

W Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym w Sokółce przywiązuje się dużą wagę do szkolenia dzieci i młodzieży z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odpowiednią wiedzę na ten temat ma nie tylko nauczyciel uczący przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, ale też panie z edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy świetlicy.Nauczyciele ukończyli odpowiednie kursy organizowane przez PCK oraz WOŚP, mają do dyspozycji fantomy, filmy szkoleniowe oraz inne materiały dydaktyczne. Czasami do współpracy zapraszane są osoby, które maja wiedzę i umiejętności ratownicze z racji wykonywanego zawodu, np. strażacy. 3 stycznia kurs ratowniczy z uczniami klasy szóstej przeprowadzili  druhowie z Harcerskiego Klubu Ratowniczego działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Sokółce. Spotkanie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Harcerze uczyli młodszych kolegów czym jest łańcuch przeżycia, jak sprawdzić przytomność poszkodowanego i prawidłowo wykonać masaż serca. W najbliższym czasie taki kurs jest też przewidziany dla dzieci z klas początkowych.