Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023 r. 

W dniu 4 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęli nowy rok szkolny. Na placu przed budynkiem zebrała się cała społeczność palcówki – nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi. Gośćmi specjalnymi byli pan Burmistrz Adam Kowalczuk oraz radny Piotr Kirpsza. Wszystkich powitała pani dyrektor Anna Andrzejewska. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych członków szkolnej społeczności, pierwszoklasistów, właśnie rozpoczynających szkolną drogę. W swoim wystąpieniu nakreśliła ogólny plan pracy na nadchodzące miesiące, życząc wszystkim wytrwałości i sukcesów we wszystkich poczynaniach. Pan Kowalczuk, w imieniu swoim oraz pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej, zapewnił o gotowości wspierania placówki przez organ prowadzący. Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.