Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 4 września 2017 r.

W dniu 4 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok. To radosne święto dla wszystkich wracających po wakacjach, bo szkoła to również przyjaciele, koleżeńskie spotkania, wiele atrakcji i ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Na tegoroczną inaugurację przybyli goście w osobach: pan burmistrz Adam Kowalczuk, młodszy aspirant Jarosław Szoka, w imieniu księdza proboszcza ksiądz diakon Tomasz Mnich oraz uczniowie, rodzice, pracownicy administracyjni i kadra pedagogiczna. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Andrzejewska, nawiązując w swoim wystąpieniu przede wszystkim do zadań związanych z trwającą reformą oświaty. W tym roku po kilkunastoletniej nieobecności pojawiły się klasy siódme podstawówki, za to nie ma klas pierwszych gimnazjum. To sprawia, że przed nami trudny czas, nowe wyzwania, inne rozłożenie akcentów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jak zapewnił pan burmistrz wszyscy dołożą starań, by zmiany wprowadzane w szkołach były jak najmniej odczuwalne i odbywały się z pożytkiem dla uczniów. „Mamy nadzieję, że obecny etap wdrażania reformy edukacji będzie przebiegał w naszych szkołach w sposób harmonijny” – podkreślił. Na koniec odbyło się spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami klas .