Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – 1 września 2016 r.

Jeszcze nam w głowie plan wycieczek,
jeszcze nam w ustach smak porzeczek,
jeszcze nam w oczach łąki skoszone,
a tu już w uszach szkolny dzwonek…

Dziś w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Na szkolnym placu licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz goście: pani Anna Żamojduk z Urzędu Miasta, dzielnicowy młodszy aspirant Jarosław Szoka i ks. Józef Kuczyński. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos zabrała pani dyrektor Anna Andrzejewska, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji przygotowania placówki do nowego roku szkolnego oraz omówiła przeprowadzone w czasie wakacji remonty i prace porządkowe. Szczególne słowa skierowane były do nowych uczniów ZSO, z klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dopiero rozpoczynających edukację w murach naszej szkoły oraz do nowych nauczycieli. Pani dyrektor przypomniała także o rocznicy wybuchu II wojny światowej, podkreślając wagę tej tragicznej daty w historii naszej Ojczyzny. Życzyła także wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły owocnej i wytrwałej pracy w nowym roku szkolnym.