Missing image

Rekrutacja do klasy pierwszej 2023/2024

Od 1 marca 2023 r. rozpoczną się zapisy oraz rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce dzieci urodzonych w roku 2016.

rekrutacja –  zawiadomienie

Harmonogram 2023-2024

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zgłoszenie do szkoły 2023-2024

Rekrutacja do klas I kandydatów zamieszkałych poza obwodem2023-2024