Realizacja projektu „Dar pamięci”

„Dar Pamięci” w ZSO w Sokółce -28 września – 4 października 2015 r.
Muzeum Wojska w Białymstoku, od poniedziałku 28 września rozpoczęło w ZSO w Sokółce, realizację projektu „Dar pamięci. Wystawa i warsztaty historyczne dla młodzieży w województwie podlaskim”. Celem podjętych działań było dotarcie z tematyką sybiracką do młodzieży szkolnej. Pracownicy muzeum pragnęli przybliżyć im temat zsyłek na Sybir, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Chcieli ukazać losy młodych ludzi, rówieśników dzisiejszej młodzieży, którzy przeszło 70 lat temu zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny. Poprzez wspomnienia, pamiątki i dokumenty pochodzące od byłych Sybiraków, młodzi ludzie uczestniczący w warsztatach mogli doświadczyć skrawka życia swoich dziadków. Jest to ważny element edukacji regionalnej zważywszy na fakt, jak wielu mieszkańców Podlasia, podczas II wojny światowej, wywieziono na Sybir.
Pragnieniem pomysłodawców projektu było nie tylko dotrzeć do młodych ludzi, ale także uczulić ich na potrzebę zachowania zbiorowej pamięci oraz ochronę lokalnego dziedzictwa. Służyć temu miały warsztaty dla młodzieży oraz wystawa objazdowa „Dar Pamięci” prezentująca wspomnienia i pamiątki byłych Sybiraków, która gościła w ZSO od 28.09 do 04.10.15. Warsztaty zakończą się podsumowaniem w postaci krótkiej prezentacji ¬ filmu stworzonego przez młodzież podczas zajęć na temat losów zesłańców z wykorzystaniem zdjęć, pamiątek oraz dokumentów.